Danh mục: Bệnh Trĩ Hỗn Hợp

TRĨ HỖN HỢP LÀ GÌ ?

`Câu hỏi: Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi thường nghe người ta nói bệnh trĩ nội và trĩ ngoại, nhưng sao tôi thấy có người bảo có cả trĩ hỗn...

Xem Chi Tiết