Nền Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam.

Nền Y học Việt Nam kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc sẽ đoàn kết và thống nhất được toàn bộ  và thừa kế được các kinh nghiêm tốt trong nhân dân phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay ở miền đồng bằng là ở miền núi trong nhân dân các dân tộc còn rất nhiều kinh nghiệm chữa bệnh rất có giá trị, có nhiều cây thuốc quým cần gấp rút sưu tầm, thừa kế và phát huy giá trị y học cổ truyền.

Nguồn dược liệu nước ta rất lớn, có nhiều cây thuốc quý có giá trị chữa bệnh và xuất khẩu,. Nước ta lại là một nước ở miền nhiệt đới, có nhiều độ cao khác nhau, kéo dài nhiều vĩ tuyến cí khí hậu đa dạng, rất nhiều thuận lợi cho việc “phát triển nguồn dược liệu phong phú, nhanh chóng xây dựng ngành công nghiệp dược liệu” giảm nhẹ nhập khẩu tăng cường xuất khẩu.

(Thông tin Nghị quyết 236 của Ban bí thư TW và Nghị định của Đảng đoàn Bộ Y Tế đã đề ra).

Bài thuốc Y học cổ truyền.

Cũng như Y học hiện đại, đơn thuốc Y học cổ truyền gồm nhiều vị thuốc phối hợp với nhau nhưng không phải gồm những thuốc đặc hiệu chữa nguyên nhân, chữa triệu chứng chính của hội chứng bệnh gọi là quân, các vị thuốc hỗ trợ tác dụng cho vị thuốc chính là thần; các vị thuốc chữa các triệu chứng phụ, tăng tác dụng vị thuốc quân thần, giảm độc và giảm tính mãnh liệt của vị thuốc chính gọi là tá; các vị thuốc điều hòa, dẫn thuốc vào các tạng gọi là sứ.

Kê đơn thuốc Y học cổ truyền cũng phải theo đúng thủ tục đã quy định trong chế độ kê đơn để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Việc gia giảm các vị thuốc biểu hiện tính chất biện chứng luận trị của Y học cổ truyền để cho phù hợp với bệnh cảnh người bệnh, nhưng tránh tùy tiện gây tai hại và lãng phí thuốc mên.

Bài thuốc cổ phương  là những bài thuốc có kinh nghiệm điều trị tốt, được người xua truyền lại. Thường hội chứng bệnh tật có 1 bài thuốc tương ứng. Vì bệnh cảnh lâm sàng phức tạp, mỗi cổ phương chỉ thích ứng được với nguyên nhân, tính chất và triệu chứng của bệnh, nên tùy theo tình hình cụ thể về sức khỏe và bệnh tật người bệnh, thầy thuốc có thể thêm bớt điều chỉnh vị thuốc và liều lượng cho phù hợp.

Các dạng thuốc có nhiều, tùy theo sự cần thiết của việc chữa bệnh người thầy thuốc có thể dụng thuốc thang, thuốc tán, hoàn, rượu thuốc, thuốc bột…

điều trị bệnh trĩ

hiệu quả nghiên cứu thuốc đông y Hiện nay theo chỉ thị 210 TTg/VP của Thủ Tướng Chính phủ:

Khoanh vùng trông trọt các cây thuốc có trong nước vào đã di thực được để thỏa mãn nhu cầu các thuốc phòng, chữa bệnh và nhu cầu xuất khẩu.

Tiếp tục nghiên cứu di thực các vị thuốc trong nước trong điều kiện đất nước đã thống nhất bao gồm nhiều vùng khí hậu khác nhau.

Có gía trị khuyến khích thu mua và trồng trọt dược liệu.

Khuyến khích tuyên truyền việc sử dụng thuốc Đông dược và các thuốc ở dạng thành  phần bào chế dạng Đông dược. điều trị bệnh trĩ – chữa trị bệnh trĩ – cách chữa tại nhà