Thẻ: chữa bệnh trĩ ngoại

Cách chữa bệnh trĩ ngoại

Cách chữa bệnh trĩ ngoại gồm có những phương pháp sau đây. 1. Phương pháp điều trị nội khoa và ngoại khoa Đây là hai cách chữa bệnh trĩ ngoại...

Xem Chi Tiết

Điều trị trĩ ngoại

Trĩ ngoại là do đám rối tĩnh mạch bị giãn, gấp khúc tạo nên. Nó nằm phía dưới đường lược, có thể quan sát thấy; do đó điều trị trĩ...

Xem Chi Tiết