Thẻ: chữa trị bệnh trĩ ngoại

Điều trị trĩ ngoại

Trĩ ngoại là do đám rối tĩnh mạch bị giãn, gấp khúc tạo nên. Nó nằm phía dưới đường lược, có thể quan sát thấy; do đó điều trị trĩ...

Xem Chi Tiết