Bài thuốc bổ dương chữa chứng dương hư. Dương hư gồm tâm dương hư và thận dương hư.

Các bài thuốc chữa tâm, tỳ dương hư nếu tỳ vị dương hư sẽ xuất hiện: người tây chân mỏi mệt, tay chân lạnh, không muốn ăn uống, ợ chua, nôn.

Thận dương hư xuất hiện các chứng: Lưng gối mỏi mệt, từ lưng xuống chân lạnh, xuyễn, tai ù, hoạt tinh di tinh, tiểu tiện nhiều lần.

Bổ thận tráng dương.

Chim bồ câu non              1 con                                     Đậu đen                120g

Chim sẻ                           5 con                                     Phá cố chỉ            120g

Thỏ ty tử                          120g

Ưng dụng: chữa dương hư, liệt dương.

Ba kích                                  1kg                                         Hoài sơn              1kg

Liên nhục                               1kg                                         Bố chính sâm       1kg

Đậu đen                                 0.5kg                                      Thỏ ty tử              1kg

Lộc giác                                 1.5kg                                      Hoàng tinh            0.5kg

Tục đoạn                                0.5kg                                      Cẩu tích               0.5kg

Cốt toái bổ                              0.5kg                                      Đường                 2kg

Cách dùng: Tán bột thành viên uống 20g/ngày.

Ứng dụng lâm sàng chữa thận hư, di tinh, liệt dương.

Thận khí hoàn.

Thục địa                               320g                                       Hòai sơn              160g

Sơn thù                               162g                                       Trạch tả                120g

Phục linh                             120g                                       Đan bì                   120g

Nhục quế                            40g                                         Phụ tử chế          20g

Cách dùng: Tán bột làm viên nhỏ uống 12g/ngày.

Tác dụng: Ôn bổ thận dương.

Ứng dụng lâm sàng: chữa chứng thận hư, đau lưng mỏi gối, lưng và chi dưới lạnh, tiểu tiện nhiều lần, mạch nhu nhược…Chữa chứng viêm thận mạn tính, đái đường, đau lưng, thần kinh suy nhược thể thận dương hư.